Symboli

Kultainen risti jossa on punainen ruusu keskellä. Risti edustaa ihmiskehoa ja ruusu symboloi kehittymässä olevaa ihmisen sielua.

Luonne

Filosofinen vihkimyksellinen ja perinteinen, ei-uskonnollinen ja epäpoliittinen globaali liike, joka on avoin miehille ja naisille, riippumatta rodusta, uskonnosta tai yhteiskunnallisesta asemasta.

Motto

"Laajempi suvaitsevaisuus ja ehdoton riippumattomuus."

Tarkoitus

Pitää yllä filosofisia opetuksia, joita ruusuristiläiset ovat läpi vuosisatojen siirtäneet toinen toisilleen. Nämä opetukset liittyvät maailmankaikkeuden, luonnon ja ihmisessä itsessään olevien salaisuuksien tuntemiseen.

Jäsenmäärä

Maailmanlaajuisesti noin 250 000.

Perinteen alkuperä

Ruusuristiläinen Perinne juontaa juurensa muinaisen Egyptin mysteerikouluihin kahdeksannentoista-dynastian aikaan noin 1500 eaa. Näissä kouluissa, joiden olemassaolon useimmat historioitsijat ja egyptologit ovat tunnustaneet, vihityt kokoontuivat tutkimaan Luomakunnan mysteereitä. Siksi sana "mystiikka" kirjaimellisesti tarkoittaa " mysteereitten tutkimista". Ajan myötä tämä tutkimus synnytti tiedon alan, gnosiksen, joka sittemmin siirtyi antiikin Kreikkaan, Rooman valtakuntaan, keskiajan Eurooppaan ja jonka ruusuristiläiset lopulta kokosivat yhteen seitsemännellätoista vuosisadalla.

Historiallinen alkuperä

Puhtaasti historiallisesta näkökulmasta katsottuna ruusuristiläiset jättivät anonyymiytensä vuonna 1623, kun he tekivät itsensä tiettäväksi kiinnittämällä mysteerisiä sanomia Pariisin seiniin: ”Me, Ruusuristin Korkeimman Kollegion edustajat, jäämme näkyvästi ja näkymättömästi tähän kaupunkiin Korkeimman …suosiolla…”

"Muutamaa vuotta aikaisemmin, he olivat julkaisseet kolme manifestia sen aikaisille ajattelijoille: "Fama Fraternitatis" (1614), "Confessio Fraternitatis" (1615), ja "Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz" (1616).

Maaliskuussa 2001 A.M.O.R.C. julkaisi neljännen Manifestin: "Positio Fraternitatis Rosae Crucis" jota seurasi toinen vuonna 2014 "Rosae Crucis Appellatio Fraternitatis". Kahdeksannellatoista vuosisadalla ruusuristiläisillä ja vapaamuurareilla oli läheinen yhteys, mutta nykyisin nämä kaksi organisaatiota ovat erillään ja toisistaan riippumattomia. Viime vuosisadan alkupuolelta asti A.M.O.R.C. on tukenut Perinteistä Martinisti Veljeskuntaa, joka perustuu ranskalaisen filosofin Louis-Claude de Saint-Martinin (1743-1803) ajatuksille.

Uudelleen herääminen

Vuonna 1909 esoteerikko Harvey Spencer Lewis U.S. (1883-1939), joka oli ollut kiinnostunut ruusuristiläisyydestä jo useita vuosia, matkusti Ranskaan Toulouseen tapaamaan Ranskan ruusuristiläisiä. Veljeskunta oli tuolloin käytännössä uinuvassa tilassa. Hänet vihittiin veljeskunnan jäseneksi ja hänelle uskottiin tehtäväksi aktivoida veljeskunnan toiminta Yhdysvalloissa, niin että sama voitaisiin tehdä uudelleen myöhemmin Euroopassa, kun olosuhteet olisivat suotuisammat (ensimmäinen maailmansota häilyi jo horisontissa). Harvey Spencer Lewis täytti saamansa tehtävän ja antoi veljeskunnalle nimen "Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis " (Muinainen ja Mystinen Ruusuristin Veljeskunta), korostaakseen näin veljeskunnan historiallista ja perinteistä alkuperää. Toisen maailmansodan jälkeen A.M.O.R.C. on vähitellen laajentunut ympäri maailman.

Nykyinen rakenne

A.M.O.R.C. kattaa tällä hetkellä koko maailman. Se sisältää useita kielialueita. Kielialueet voivat toimia ja palvella samaa kieltä puhuvia yli maiden rajojen. Tällaisia kielialueita ovat Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Kreikka, Venäjä, Skandinavia, Japani, jne. Jokaisen kielialueen päätoimipaikkaa kutsutaan perinteisesti nimellä suurloosi, "Grand Lodge" jota johtaa viideksi vuodeksi kerrallaan valittu suurmestari. Veljeskuntaa valvoo korkein neuvosto joka koostuu kaikkien kielialueiden suurmestareista, Grand Mastereista ja sen puheenjohtajana toimii Imperaattori, joka samoin on valittu viideksi vuodeksi kerrallaan. (Termi "Imperaattori", joka oli käytössä jo 1800-luvulla, on peräisin latinan sanoista "Imperare sibi", mikä tarkoittaa "Itsensä Mestari".)

Opinnot

Vuoteen 1909 ruusuristiläistä opetusta annettiin vain suusanallisesti paikoissa, jotka pidettiin salassa. Siksi veljeskuntaa pidettiin aikoinaan salaseurana. Sittemmin opetus on saatettu kirjalliseen muotoon opintokirjeiksi jotka lähetetään kuukausittain jäsenille. Joillain kielialueilla jäsenet voivat opiskella myös Internetissä. Opetukset jakautuvat kahteentoista asteeseen. Kukin aste on omistettu merkittävän filosofisen tai mystisen Jumalallisen tai luontoon liittyvän aihealueen tutkimiselle. Näitä ovat maailmankaikkeuden synty, aineen rakenne, aika ja tila käsite, elämän lait, evoluution päämäärä, ihmisen sielu ja sen ominaisuudet, tietoisuuden eri puolet, psyykkiset ilmiöt, kuoleman mysteerit, kuolemanjälkeinen elämä ja reinkarnaatio, perinteinen symboliikka, jne. Ne sisältävät myös useita kokeita, joiden avulla opiskellaan perustavanlaatuisia mystiikkaan, rentoutumiseen, keskittymiseen, henkiseen luomiseen, meditaatioon, henkiseen alkemian jne. liittyviä tekniikkoja.

Veljeskunnan kokoontumiset

Kotona opiskeltavien opintokirjeiden ohella ruusuristiläiset voivat halutessaan tavata toisiaan yhteisissä kokoontumisissa sekä osallistua ryhmätöihin. Kokoontumisten tarkoituksen on antaa kaikkien vapaasti vaihtaa kokemuksiaan kulttuurisista ja filosofisista aiheista. Näissä paikoissa annetaan myös ruusuristiläisiä vihkimyksiä. Ne eivät ole pakollisia mutta suositeltavia henkisen ulottuvuutensa ja mielenkiintonsa vuoksi. Huomaa myös, että A.M.O.R.C. järjestää säännöllisesti konventioita, jolloin jäsenet voivat tavata alueellisissa, kansallisissa, kansainvälisissä tai maailmanlaajuisissa kokoontumisissa. Riippumatta mittakaavasta kaikki ne tarjoavat puitteet mystiselle ja veljelliselle toiminnalle.

Kuuluisia henkilöitä

Menneinä vuosisatoina monet kuuluisat ihmiset ovat olleet Ruusuristiveljeskunnan jäseniä, tai yhteydessä siihen. Tällaisia ovat esimerkiksi Paracelsus (1493-1541), Francis Bacon (1561-1626), Michael Maier (1568 -1622), Robert Fludd (1574-1637), Jacob Boehme (1575-1624), Comenius (1592-1670), René Descartes (1596-1650), Elias Ashmole (1617-1692), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-1727), Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), Count of Saint-Germain (1696? -1784), Cagliostro (1743-1795), Michael Faraday (1791-1867), Joséphin Péladan (1858-1918) Claude Debussy (1862-1918), Marie Corelli (1864-1924), Papus (1865-1916), Erik Satie (1866-1925), François Jollivet-Castelot (1868-1937), Nicolas Roerich (1874-1947), Edith Piaf (1915-1963), Yves Klein (1928-1962), jne. Tänään A.M.O.R.C:iin kuuluu edelleen ajattelijoita, tiedemiehiä, ja tunnettujen taiteilijoita, mutta he yleensä pysyvät nimettöminä.

Support the Order

Related Links

"Mysticism teaches cosmic laws and principles by which we are brought into closer consciousness of our divine power. The mystical experience of union with the One imposes upon the mystic a moral obligation — to use this knowledge for the welfare of others."
- Rosicrucian Manuscript