Symbol

Et gyllent kors med en rød rose i sentrum der korset står for menneskekroppen mens rosen symboliserer menneskesjelen i sin utvikling.

Kjennetegn

En filosofisk, initiatorisk og tradisjonell ikke-religiøs og apolitisk global organisasjon, åpen for både kvinner og menn – uansett etnisitet, religion eller sosial status.

Motto

”Størst mulig toleranse innenfor størst mulig frihet.”

Formål

Å videreføre den filosofiske lærdommen som Rosenkorserne har overlevert gjennom århundrene. Disse lærdommene er knyttet til universets, naturens og menneskets mysterier.

Medlemstall

Omtrent 250 000 medlemmer verden over.

Tradisjonens opprinnelse

Rosenkors-tradisjonen går tilbake til mysterieskolene i det gamle Egypt under det attende dynastiet, omtrent 1500 år før vår tidsregning. Disse skolene, som de fleste historikere og egyptologer i dag mener har eksistert, var samlingssteder for de Innviede der de studerte Skapelsens mysterier. Herav ordet ”mystikk” som bokstavelig betyr ”studiet av mysteriene”.

Etter hvert kom man frem til en gnosis eller dypere indre viten som ble overført til det gamle Hellas, Romerriket og middelalderens Europa for å bli endelig samlet av Rosenkorserne på 1600-tallet.

Historisk opprinnels

Historisk sett kom Rosenkorserne ut av anonymiteten i 1623 i Frankrike da de hengte opp plakater i Paris’ gater: ”Vi, representantene for det Høyeste Kollegium av Rose-Croix, oppholder oss her, synlige og usynlige ... ”. Noen år før hadde de publisert tre manifester for datidens tenkere: ”Fama Fraternitatis” (1614), ”Confessio Fraternitatis” (1615) og ”Christian Rosenkreutz’ Kymiske Bryllup” (1616).

I mars 2001 offentliggjorde A.M.O.R.C. et fjerde manifest: ”Positio Fraternitatis Rosae Crucis” etterfulgt av et til i 2014 – ”Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis”. På 1700-tallet var det nær tilknytning mellom Rosenkorserne og Frimurerne, men de to organisasjonene er nå helt uavhengige. Fra tidlig på 1900-tallet har A.M.O.R.C. hatt ansvaret for Den Tradisjonelle Martinist-Ordenen, en organisasjon som er grunnlagt på tankene til den franske filosofen Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803).

Gjenoppvåkning

I 1909 dro den amerikanske esoterikeren Harvey Spencer Lewis (1883-1939), som hadde vært interessert i Rosenkors-filosofien i mange år, til Toulouse i Frankrike for å møte franske Rosenkorsere. Ordenen var praktisk talt sovende der, men de innviet ham og ga ham oppdraget med å gjenoppvekke Ordenen i De forente stater så den senere kunne bli introdusert på nytt i Europa, når forholdene ble gunstigere (forløpet til Den første verdenskrigen hadde allerede dukket opp i synsranden). Harvey Spencer Lewis fullførte oppdraget og ga Ordenen navnet ”Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis” (Den Antikke og Mystiske Orden av Rosenkorset) for å fremheve dens historiske og tradisjonelle opprinnelse. Etter Andre verdenskrig spredte A.M.O.R.C. seg gradvis verden over.

Dagens oppbygning

A.M.O.R.C. når i dag ut til hele verden. Den har mange jurisdiksjoner der hver av dem dekker flere land med samme språk. Derfor er det jurisdiksjoner for hvert av språkene tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk, gresk, russisk, de skandinaviske, finsk, japansk, osv. Hovedsetet for hver jurisdiksjon blir tradisjonelt kalt ”Storlosje”. Den blir ledet av en Stormester som er valgt for en femårsperiode og kan gjenvelges. Ordenen i sin helhet ledes av et Høyeste Råd. Det består av Stormestrene fra alle jurisdiksjoner og er ledet av en Imperator som også blir valgt for en femårsperiode og kan gjenvelges. (Betegnelsen ”Imperator”, som var i bruk allerede på 1700-tallet, kommer fra det latinske uttrykket ”Imperare sibi” som betyr ”Den som mestrer seg selv”).

Undervisning

Frem til 1909 ble Rosenkors-undervisningen kun overlevert muntlig på steder som ble holdt hemmelige. Derfor ble Ordenen en gang betraktet som et hemmelig selskap. Siden den gang har man nedskrevet Rosenkors-undervisningen som blir sendt ut til medlemmene hver måned i form av monografier eller som medlemmene kan få tilgang til på internett. Lærestoffet er spredt over tolv grader. Hver grad er viet studiet av de store filosofiske og mystiske emner – Det guddommeliges natur, Universets opprinnelse, materiens oppbygning, begrepene tid og rom, livets lover, evolusjonens mål, menneskesjelen og dens egenskaper, bevissthets­tilstander, psykiske fenomener, dødens mysterier, livet etter døden og reinkarnasjon, tradisjonell symbolikk osv. De inneholder også øvelser for å lære noen grunnleggende teknikker innen mystikken – avslapning, mental skapelse, meditasjon, åndelig alkymi ...

Medlemsmøter

Ved siden av de skrevne leksjonene man studerer hjemme, så kan Rosenkorsere som ønsker det, møte i losjer og delta i gruppearbeid. Hensikten med disse møtene er å gi alle en mulighet til å utveksle synspunkter om kulturelle og filosofiske emner. Rosenkors-innvielsene finner også sted i losjene. Losjeinnvielsene er ikke obligatoriske, men anbefalt på grunn av deres åndelige betydning.Man kan dessuten merke seg at A.M.O.R.C. jevnlig avholder kongresser der medlemmene kan delta på regionale, nasjonale, internasjonale eller globale samlinger. Uansett omfanget sørger de for en ramme for mystiske og vennskapelige aktiviteter.

Berømte personer

I løpet av de siste århundrene har mange berømte personer vært medlemmer av Rosenkors-Ordenen eller i kontakt med den. Blant dem finner vi Paracelsus (1493-1541), Francis Bacon (1561-1626), Michael Maier (1568-1622), Robert Fludd (1574-1637), Jacob Böhme (1575-1624), Comenius (1592-1670), René Descartes (1596-1650), Elias Ashmole (1617-1692), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-1727), Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), Greven av Saint-Germain (1696?-1784), Cagliostro (1743-1795), Michael Faraday (1791-1867), Joséphin Péladan (1858-1918), Claude Debussy (1862-1918), Marie Corelli (1864-1924), Papus (1865-1916), Erik Satie (1866-1925), François Jollivet-Castelot (1868-1937), Nicolas Roerich (1874-1947), Edith Piaf (1915-1963), Yves Klein (1928-1962), osv. Dagens A.M.O.R.C. har også kjente tenkere, forskere og berømte kunstnere i sine rekker, men de holder seg vanligvis anonyme.

Support the Order

Related Links

"Mysticism teaches cosmic laws and principles by which we are brought into closer consciousness of our divine power. The mystical experience of union with the One imposes upon the mystic a moral obligation — to use this knowledge for the welfare of others."
- Rosicrucian Manuscript